Digitale læringstrends

1. LEARNING ON DEMAND

Første digitale læringstrend er ”Learning on Demand” som efterhånden er en gammel trend i den digitale transformation af uddannelsessektoren.

SLIP KONTROLLEN!

Ikke desto mindre, så er der, inden for de taxameterstyrede uddannelser, ganske lidt ”Learning on Demand”, da uddannelsesudbud, i store træk, fortsat styres efter et forældet årshjul og et gammeldags overgangsprincip mellem institutioner. Specielt på området for videregående uddannelser er fleksibiliteten begrænset og ikke tilpasset samfundets behov for kompetenceløft. Det er også svært at ”disrupte” en SÅ velsmurt maskine med høj statslig styring og kontrol. Men hvorfor skal der kun optages på erhvervsuddannelser to gange årligt, og hvorfor kan jeg ikke starte på en finansøkonomuddannelse i november eller marts, men skal vente helt til sommer? Hvorfor ikke slippe kontrollen og udbyde uddannelsen ”On Demand”, når brugeren har behov for det? Hvis ikke de ministerielle rammer tillader det, så slip i det mindste kontrollen i forhold til planlægningen i løbet af forløbet.

ET OPGØR MED DEN TRADITIONELLE ”KLASSE”!

Med det mener jeg, at slippe den traditionelle tankegang med én underviser, 30 elever, ét klasseværelse i én specifik periode. Hvorfor ikke lade elever selv sammensætte deres fag, oplæg og måske endda deres eget valg af litteratur styret mod ét fælles læringsmål? Jeg er klar over, at et opgør med dette vil kræve en, for mange, stor omstrukturering, men hvorfor er det, at vi i uddannelsessektoren er så gode til at dele studerende i ”kasser”, efter enten alder, niveau eller interesse og ”tvinge” dem til, at følge samme uddannelsesmæssige samlebånd!?

UDBYD DIN UNDERVISNING SOM MIKRO-LÆRING!

Vi tror, ikke overraskende, på et større og større behov for ”Learning on Demand”. Ikke bare på området for ungdoms- og videregående uddannelser, men på hele efteruddannelsesområdet. En af måderne til, at udbyde mere ”Learning on Demand” er ved, at dele undervisningen op i mikro-læring.

En undersøgelse fra Aberdeen Group[1] viser, at virksomheder der tilbyder deres ansatte mikro-læring, oplever en stigning i overskuddet på 63% i forhold deres konkurrenter.

Der er derfor et stort behov for kvalitetssikret mikro-læring, hvor vi som uddannelsesinstitution har en kæmpe fordel i forhold til nye aktører som f.eks., Udacity, LinkedIn Learning og Facebook University, det eneste det kræver er blot, at vi slipper kontrollen. Men tør vi??

HVAD GØR VI?

At slippe kontrollen er en svær øvelse som kræver, at vi tør tænke processer og læring på nye måder. På Niels Brock har vi specielt arbejdet med ”Learning on Demand” i ét projekt.

På området for Erhvervsuddannelser til studenter, som tidligere var præget af en udbudsplanlægning, der var tilpasset skolens behov og behovet for, at samle minimum 30 til én klasse. Her har vi siden januar udbudt forløbet som ”On Demand”, med optag hver mandag året rundt (med få undtagelser). Derved sikre vi studenter adgang til en direkte vej til en elevplads, uden at skulle vente på en optagelsesdato på den nærliggende handelsskole.

Det betyder, at vi ikke starter en hel ”klasse” hver mandag, men starter små teams som følges ad i samme læringsmiljø som de elever der er startet tidligere. Denne øvelse har krævet meget fra både administration og underviser, men har skabt mindre ”ventetid” hos eleverne og mere motiverede studerende, da tiden fra tilmelding til start altid kan tælles som dage i stedet for uger.

Næste mål er, at nedbryde forløbet i mikrolærings forløb, så eleven selv kan bygge eget forløb og tempo uden, at være låst af skolens ”planlægning”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s