Digitale læringstrends

2. FREMTIDENS MOOC’S

Anden digitale læringstrend handler om begrebet ”MOOC” og ventetiden på den revolution som skulle komme med den.

DERFOR ER MOOC’S ENDNU IKKE EN SUCCES.

New York Times forudsagde året 2012 som året for en uddannelsesmæssig revolution[1]. Det var året efter, at Sebastian Thrun uploadede sit kursus ”Artificial Intelligence” som en MOOC med mere end 180.000 studerende.  ”En revolution er begyndt”[2] udtalte Moody’s kort tid efter, og forudsagde en uddannelsessektor i opbrud indenfor ganske kort tid.

Men her præcis 6 år efter er vi blevet meget klogere på, hvorfor denne revolution udeblev, og hvorfor MOOC’en aldrig blev en succes.

For selvom 180.000 tilmeldte sig kurset online, så så kun 50% den første video, og mindre end 4% procent blev længe nok til at gøre kurset færdigt. ”Læringen”, som nu var blevet åbent tilgængelig, kunne ikke holde på det digitale publikums opmærksomhed. Videoer, opgaver uden feedback og manglende diskussion skabte ikke implicit læring til de store masser.

For selvom ”læringen” fra klasselokalet nu var konceptualiseret og overført til video, så zappede den studerende fra, og læringen udeblev.

VIDEO ER IKKE LØSNINGEN PÅ DIGITAL UNDERVISNING

En af grundene til dette skyldes, efter vores opfattelse, primært fordi uddannelsesinstitutioner, i for stor udstrækning, var fokuseret på, at digitalisere underviserens formidling ved tavlen, og glemte, at se på hvordan læringen ellers udsprang i læringsrummet.

Som beskrevet tidligere, så tror vi på, at fremtidens læring blandt andet er multimodal, og jeg vil gerne sende en løftet pegefinger til de uddannelsesinstitutioner der i disse tider lader sig blinde af ”smarte” videoleverandørers løsninger til, ”at digitalisere undervisningen” via en videoløsning.

Det var netop derfor MOOC’en fejlede, derfor Lynda.com endnu ikke er en revolution, og en grund til at LinkedIn learning aldrig er blevet en succes. Det skyldes en naiv opfattelse af, at læring alene sker som en levering af information i stedet for, at se læring som en social konstruktion.

ER FREMTIDENS MOOC’S MERE SOOC’S?

Derfor tror vi også på, at fremtidens MOOC’s er mere SOOC’s (Social Open Online Courses), hvor fokus i større grad er relationen mellem både elever og underviser.

Læringen sker først når læringen bliver personlig og der dannes relation med indholdet. Derfor tror vi på følgende elementer skal tilføres MOOC’en før den bliver til en SOOC:

  • Tilfør et menneskeligt element. Uddannelse handler om personlige relationer, og disse skal faciliteres og planlægges online for at lykkes.
  • Lad eleverne samarbejde – lad læringen ske i grupper og slip tanken om, at online undervisning kun må ske, hvis det frigjort fra tid, sted og relation.
  • Giv feedback! Ikke bare automatisk feedback, men gør feedbacken personlig og individuel.

HVAD GØR VI?

Vi har troet på det sociale element i online undervisningen længe. Allerede tilbage i 2015 udgav vi det første bevis på, hvordan undervisningen blev boostet, når der var fokus på de sociale relationer og hvordan vi helt specifikt kunne se forskel på vores ”MOOC’s”, når der blev tilføjet et ”S” i ligningen.

For at komme i mål med sådanne ændringer kræver, at underviseren har en anden rolle i en MOOC’en end tidligere. Der skal være fokus på det enkelte individ og læringsaktiviteterne skal tilrettelægges efter en e-didaktisk model undervejs (f.eks. efter Gilly Salmons – Five Stage Model[3]).

DIGITAL LÆRINGSFACILITATOR

Derudover kræver det, at underviseren ser på sin rolle anderledes. Derfor ansætter vi ikke længere online undervisere, men derimod digitale læringsfacilitatorer. Denne nye rolle har i større udstrækning fokus på, at facilitere de digitale elevers læringsproces, og derved skabe relation mellem eleverne internt og mellem eleven og facilitatoren.

RELATIONSBASERET ONLINE UNDERVISNING.

Dette kalder vi relationsbaseret online undervisning, og det tror vi på kan skabe fremtidens SOOC’s. Udfordringen bliver nu ”bare” at kunne tilbyde dette til 180.000 studerende på samme tid. Så langt er vi dog ikke kommet endnu…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s