Digitale læringstrends

3. DIGITALE KOMPETENCER

Tredje digitale læringstrend handler om begrebet ”Digitale kompetencer” og hvorfor dette er et vigtigt fokusområde for os på Niels Brock.

DIGITAL KOMPETENCE I ET DANSK PERSPEKTIV.

Hos Niels Brock Learning Hub er vi stærkt inspireret af definitionen på digital kompetence som den formuleres af Center for Digital Dannelse:

”Digital kompetence er en kombination af viden, evner og holdninger til via teknologi, at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk”[1]

Denne definition rammer tilpas bredt, men afgrænser samtidigt forståelsesrammen omkring, hvad vi ser som digital kompetence.

Definitionen ligger også godt i tråd med Dansk IT’s bud på tre kategorier af nøglekompetencer som man som minimum bør bestride som borger (Digitale brugerkompetencer, digitale skaberkompetencer og refleksive digitale kompetencer).[2]

Vi stiller os desuden 100% bag Dansk IT’s udsag om ”…at folk, der ikke behersker den digitale teknologi i dag er stillet stort set som dem, der for 60 år siden var analfabeter…”[3]

8 DIGITALE KOMPETENCER VI SKAL LÆRE VORES BØRN/UNGE.

Men hvilke kompetencer skal vi helt konkret give vores børn/unge så de ikke bliver analfabeter?

På mit skrivebord står en ramme med Word Economic Forums bud på, hvilke 8 kompetencer vi må lære vores børn/unge for, at de kan bruge de digitale teknologier rigtigt, uden at blive ”misbrugere”. Det står på mit skrivebord for at minde mig om, hvor vigtigt et arbejde det er at klæde vores studerende på, men også som påmindelse om hvordan vi som undervisere og ledere altid skal tænke disse kompetencer ind i vores arbejde for at klargøre vores studerende til en digital tidsalder.

[4]

Vi mener World Economic Forums bud på 8 digitale kompetencer er et godt udgangspunkt når vi taler om digitale kompetencer i forhold den almene dannelse.

HVAD GØR VI?

Som mange andre skoler og institutioner arbejder med vi med digitale kompetencer i mange dele af vores uddannelser. Jeg tror ikke der er én rigtig eller forkert måde at gøre dette på, det vigtigste er dog, at alle har en ens forståelsesramme for arbejdet med netop disse kompetencer.

UNDERVISERNES DIGITALE KOMPETENCER.

For at nå til en fælles forståelsesramme, har det været nødvendigt at se indad. For hvordan kan man undervise i digitale kompetencer, hvis man ikke selv har dem?!? Der er ingen tvivl om, at den digitale kompetencekløft mellem studerende og undervisere i dag, på enkelte områder er stor. Mange teknologier og digitale muligheder kommer implicit nemmere for de studerende end de gør for en gruppe af undervisere. Derfor har det været nødvendigt at få indsigt i egne digitale kompetencer, inden vi kan undervise andre i det samme.

Alle undervisere hos Niels Brock Learning Hub har derfor været igennem en selvevalueringstest (Det digitale kompetencehjul[5]), der kortlægger den enkelte undervisers digitale kompetencer, så det tydeliggøres hvilke kompetencer den enkelte underviser skal arbejde videre med. Derved gør vi det lettere at undervise i de digitale kompetencer, hvor man er stærkest, og kan bruge redskabet som en dialog for fremtidig personlig kompetenceudvikling.

ONLINE UDDANNELSE SOM KOMPETENCETRÆNING

Når vi underviser online, er det muligt at kombinere digitale værktøjer med træning i forskellige digitale kompetencer. For mange unge er et onlinestudie en øjenåbner for, hvordan man også kan bruge teknologien og en udfordring på at bruge teknologien til at andet end blot informationssøgning. Det kræver med andre ord andre nye digitale kompetencer, som vi bruger mange ressourcer på at lære vores studerende.

Vi bruger f.eks. mange ressourcer på online kollaboration og kommunikation, en kompetence som er svær for mange i et digitalt miljø.

Der er ingen tvivl om, at vi kun lige er startet på arbejdet omkring det digitale kompetenceløft, og at dette arbejde vil være en vigtig og kontinuerlig del af vores udviklingsarbejde i fremtiden.

[1] https://digitaldannelse.org/vidensbase/hvad-er-digital-kompetence/

[2] https://dit.dk/da/Arrangementer/GEW/Digitale_Kompetencer

[3] https://dit.dk/da/Arrangementer/GEW/Digitale_Kompetencer

[4] https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-digital-skills-we-must-teach-our-children/

[5] https://digitaldannelse.org/digitalekompetencer/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s