Digitale læringstrends

4. PERSONLIGE LÆRINGSVEJE

Fjerde digitale læringstrend handler om begrebet ”Personlige læringsveje” og hvorfor dette kan booste ethvert undervisningsforløb.

NÅR LÆRINGEN BLIVER PERSONLIG.

Vi tror på, at læringen og undervisningen kan transformeres når den studerende bliver bemyndiget til, at tage kontrol over egen læring.

Derfor er vi i planlægningen af læringsforløb nødt til, at gøre klar til elevernes egne personlige læringsveje. Dette betyder, at slippe kontrollen med én lærerstyret digital læringsvej og give eleverne mulighed for, at benytte en variation af forskellige læringsveje mod samme læringsmål.

Personlige læringsveje er ikke et opgør mod den lærerstyrede undervisning, men en mulighed og en frigørelse af elevernes læringsvej fra den traditionelle ”én klasse, én underviser, ét læringsforløb”. Derved tilpasses forløbet den enkeltes læringsstil og gør det muligt at tilpasse læringstempoet.

PLANLÆG DIN UNDERVISNING EFTER 7 TIPS.

For at udvikle og udbyde personlige læringsveje i dit læringsforløb arbejder vi ud fra 7 tips:

1. Tydelige overordnede læringsmål

Når læringsvejen bliver frigjort og personlig er det vigtigt, at det overordnede læringsmål er tydeligt og klart i hele læringsforløbet. Elevens individuelle mål skal nemt kunne integreres i læringsforløbets overordnede læringsmål, så læringsoplevelsen stadigvæk er i top.

2. Giv eleven kontrollen.

For at personlige læringsveje skal lykkes skal eleven føle, at han/hun er i kontrol over egen læringsvej. Det kan f.eks. ske ved, at give eleven mulighed for selv, at vælge mellem forskellige læringsaktiviteter. Det er vigtigt, at eleven føler, at de selv tager beslutningen om, hvilken læringsvej de ønsker at gå.

3. Giv eleven værktøjer til selvevaluering

Ud over en række obligatoriske elementer, som en elev skal gennemføre i løbet af et forløb, er det også vigtigt, at eleven får et værktøj til løbende selvevaluering. Det kan enten være et redskab, hvor eleven kan ”afprøve” sin læring mod læringsmålet, eller via et refleksionspapir, hvor eleven kan følge og dokumentere egen udvikling i forløbet.

4. Skab delmål undervejs

Ved at have delmål undervejs får eleven overblik over egen progression. Dermed deles læringsmålet ned i mindre dele, som eleven kan arbejde med at nå undervejs. Hvis forløbet ikke deles op i mindre dele, er det risiko, for at eleven giver op eller mister overblikket undervejs.

5. Tilpas forløbet til forskellige læringsstile

Tilpas dine læringsaktiviteter til forskellige læringsstile. Som vi har skrevet om tidligere tror vi på, at fremtidens læring er multimodal. Derfor er det vigtigt f.eks. at eleverne kan vælge mellem podcasts, videoer, tekst, figurer, skemaer, simuleringer mv. når samme læringsaktivitet skal beskrives/forklares.

6. Tilbud om øjeblikkelig og konstruktiv feedback

Selvom eleverne selv vælger egen læringsvej, så er feedback et vigtigt redskab undervejs. Derfor skal underviseren stå klar til, hurtigst muligt, at give konstruktiv feedback til eleven, så han/hun kan tilpasse retningen på læringsvejen så den rammer det fælles læringsmål.

7. Brug elevernes forskellige læringsveje til at evaluere forløbet

Når læringsvejen bliver personlig åbner det samtidigt muligheden for, at få et helt andet indblik i forløbets elever. Brug denne mulighed, for at undersøge mere om de forskellige læringsveje og brug denne viden til at gøre forløbet endnu bedre.

HVAD GØR VI?

Når vi udvikler online læringsforløb på Niels Brock forsøger vi, så vidt rammerne tillader det, at indarbejde ovenstående 7 tips for at gøre læringsvejen personlig for eleverne. Der er ingen tvivl om, at ovenstående forløb kræver meget planlægning og udvikling, og derfor vil mange af tingene bliver større og mere komplekse undervejs.

ØJEBLIKKELIG FEEDBACK INDEN FOR 24 TIMER

Dog har vi i lang tid haft meget fokus på, at give eleverne øjeblikkelig og konstruktiv feedback. Derfor kan vi på de fleste af vores onlineforløb, tilbyde eleverne individuel og konstruktiv feedback inden for 24 timer fra afleveringstidspunktet. Vi mener, at fejlfortolkninger skal rettes hurtigt, så eleven hurtigt kan komme på ”rette vej” igen mens afleveringsmaterialet stadigvæk er friskt i erindringen.

DIGITALE LÆRINGSTRENDS SOM STRATEGISKE PEJLEMÆRKER.

Trenden med personlige læringsveje er bare én af de 10 digitale læringstrend som vi pt. mener skaber fremtidens læring. Derfor bruger vi elementer og inspiration fra mange forskellige kilder, ressourcer, debatter, videnskabelige artikler mv. Alt sammen for, at understøtte vores digitale vision om at være bedst og størst inden for området for digital undervisning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s