Digitale læringstrends

7. ROBOTTEKNOLOGI

Syvende digitale læringstrend har fokus på robotteknologi og hvordan denne vil påvirke fremtidens læring.

ROBOTTERNE KOMMER

Vi har hørt om det længe, set det i film, læst om det i sci-fi bøger og tidsskrifter! ”Robotterne kommer” har i en længere periode været at betragte som ”ulven kommer” fra folkeeventyret ”Drengen og Ulven”. Men selvom effekten i min overskrift lidt har samme effekt, som fra drengen der vogtede får, så ER robotterne her, og de kommer også til at påvirke den måde vi tænker læring og undervisning på.

I starten af september løftede, Sir Anthony Seldon, Vice-Chancellor ved University of Buckingham, i en artikel til The Telegraph[1], sløret for, hvor langt Silicon Valley er med at udvikle robotter der kan afkode og tilpasse kommunikation/læring til mennesket, således det passer til den enkeltes læringsstil.

Softwaren er efterhånden så langt, at alle snart kan få sin helt egen personlige underviser, der har tilpasset sig til din personlige læringsstil og som er tilgængelig for dig 24/7 i gennem hele din uddannelsesrejse. Underviseren er en robotsoftware, som giver dig læring og spørgsmål. Ikke bare automatiske spørgsmål, men spørgsmål som giver dig et naturligt niveau af udfordring. Ikke for nemt, ikke for svært, men lige tilpas for netop dig.

FYSISK/PERSONLIG UNDERVISNING BLIVER ET LUKSUSGODE

Men selvom underviseren snart kan erstattes af en softwarerobot og et adaptivt læringsprogram, så vil der i fremtiden fortsat være behov for dygtige og engagerede undervisere. For når alt bliver digitalt, så vil der opstå et nyt marked. Et luksusmarked for personlig ”undervisning” eller coaching, hvor dygtige og engagerede undervisere fortsat vil være eftertragtet og i høj kurs. Ligesom vi i dag ser specialbutikker og en oplevelsesøkonomi i vækst, så vil skoler der tilbyder en læringsmæssig oplevelse, både i forhold til fysiske rammer og service fortsat opleve stor tilvækst. Den digitale undervisning bliver i fremtiden et grundprodukt, tilgængeligt for alle frigjort fra tid og sted, mens den fysiske og personlige tilstedeværelse vil blive opfattet som et luksusgode.

Derudover vil der fortsat være brug for undervisere til at overvåge, facilitere andre ikke-akademiske aktiviteter og yde tværfagligt support. Underviserens rolle ændres derfor radikalt fra, hvad vi ser i dag.

KUN 30% AF FREMTIDENS UNDERVISNING VIL FOREGÅ I KLASSELOKALET

Sir Anthony Seldon forudser desuden, at kun 30% af tiden i skolen, om ti år, vil foregå i det fysiske klasselokale. Det betyder med andre ord, at både vi som skole og uddannelsessektor har et kæmpe arbejde foran os.

På Niels Brock har vi et ambitiøst mål om, at 20% af AL undervisning i 2020 foregår virtuelt, frigjort fra det fysiske klasselokale. Selvom dette er langt fra Sir Anthony Seldons forudsigelse om 70% frigjort undervisning i 2027, så kræver dette et kvantespring fra, hvor vi er i dag. Vi er dog heldige på Niels Brock, hvor vi som organisation byder nye teknologier op til dans, samt har en agil, åben og fremadsynet medarbejdergruppe der tør gå forrest i denne udvikling.

HVAD GØR VI?

Udover vores mål om 20% virtuel undervisning i 2020, så har vi på Niels Brock valgt, at gå forrest på andre områder indenfor robotteknologien.

HVEM ER ROBERTA?

Roberta er Niels Brocks seneste tiltag på, at være landets mest innovative handelsskole. Roberta er skolens nye administrative robot, som 24/7 og 365 dage om året servicere både medarbejdere og studerende. Roberta er beviset på, at vi som skole er nødsaget til at byde teknologien indenfor, dels for at imødekomme de større og større krav til effektivisering, dels for at yde en bedre og hurtigere service, men ligeså vigtigt for at vise, at vi kan og vil den nye teknologi!

Roberta er en del af flere tiltag som frem mod 2020 skal gøre Niels Brock til Danmarks mest digitale uddannelsesinstitution og gøre os klar til fremtidens uddannelsesbehov.

Vi vil i fremtiden have meget mere ud af Roberta, og derfor arbejder vi allerede på, at starte et projekt med Robertas fætter, Watson, som vi i de næste måneder skal teste som virtuel undervisningsassistent. Et arbejde vi glæder os meget til og som jeg glæder mig til, at kunne fortælle jer meget mere om senere….

[1] http://www.telegraph.co.uk/science/2017/09/11/inspirational-robots-begin-replacing-teachers-within-10-years/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s