Uncategorized

9. Generation Z

Niende digitale læringstrend stiller skarpt på, hvorfor vi skal vide mere om Generation Z og hvorfor denne generation får en afgørende betydning for fremtidens uddannelsessystem.

HVAD KAN VI FORVENTE?

Selvom Generation Z, i min opfattelse, ofte fejlforstået bliver kaldt for de ”digitale indfødte”, så er der tale en iGeneration som er født og opvokset med teknologien. I modsætning til min egen (Millennials) og ældre generationer, så kender Generation Z ikke en virkelighed uden teknologien. Derfor er de også uforstående overfor ”de voksnes” diskussioner om for eller imod den digitale udvikling.

Det betyder med andre ord, at vi ikke kan forvente at denne generation kan forholde sig til en verden som den var “før”, men en generation der ikke skelner mellem offline/online og som forventer at alt sker digitalt.

Selvom Generation Z også har en anden læringsstil, hvor de er mere selvstændige, så forventer de desuden og sætter de pris på peer-to-peer feedback. De elsker at samarbejde, samskabe og være en del af læringsprocessen. De vil høres og ses, gerne via digitale medier.

Generation Z kommer i større og større grad til at udfordre den traditionelle uddannelsestankegang og vil kræve mere og større medindflydelse i processen.

ON-DEMAND LÆRING (ANY WHERE AND ANY TIME)

Generation Z vil ikke alene kræve mere medindflydelse, men stiller også større krav til adgangen til læring og viden. En svartid på 24 timer er for mange i Generation Z håbløst forældet og ventetid på skriftlige eksamener i ugevis er noget denne generation blot ryster på hovedet over. Hvorfor skal ting tage så lang tid, når generationen er vandt til at få feedback og tilbagemelding indenfor minutter i andre sammenhænge?

Denne forventning vil sætte vores nuværende uddannelsessystem under pres. Fordi hvordan tilfredsstiller vi denne forventning om on-demand læring, og skal vi overhovedet give denne service? Mit svar er JA! Selvfølgelig skal vi give eleverne det de forventer, men det kræver et opbrud med vores traditionelle tankegang. Det kræver vi gør op med gamle og forældede prøveformer (som f.eks. skriftlig eksamen UDEN internetadgang – for Generation Z svarer dette til, at vi skulle lave vores skriftlige eksamener i runer!) samt gør brug af teknologi til at give eleverne mulighed for on-demand læring og feedback frigjort fra tid og sted.

HVAD GØR VI?

På Niels Brock har vi en ambitiøs digitaliseringsstrategi, som frem mod 2020 sigter på at udbyde 20% af alt undervisning som digital undervisning. Dette gøres for at indfri Generation Z’s forventninger til at uddannelse også foregår digitalt og ved at give elever mulighed for at lære frigjort fra tid og sted. Vi er nød til at følge med, og vi er nød til at gøre eleverne klar til en virkelighed, hvor læring og uddannelse sker ”any where and any time”.

EN ÆNDRET UNDERVISERROLLE

Når 20% af undervisningen foregår digitalt ændre dette desuden radikalt ved rollen som underviser. Det betyder, at underviseren i større og større grad skal være coach, vejleder og facilitator som gør sit ypperste for at faciliterer elevernes læringsproces, således at den enkelte bliver så dygtig som overhoved muligt. Denne nye rolle kræver tilvænning og træning, men på Niels Brock har vi landets bedste og mest omstillingsparate undervisere. Derfor er mange allerede langt med at ”omlægge” undervisningen, så den opfylder Generations Z’s forventninger……

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s