Uncategorized

10. Tillid til teknologier

Tiende læringstrend stiller skarpt på, hvorfor vi som uddannelsesinstitutioner skal byde teknologien og digitaliseringen op til dans og have tillid til teknologier.

BYD TEKNOLOGIEN INDENFOR

Når jeg som digital forretningschef ofte taler med andre uddannelsesinstitutioner, undervisere og EdTech firmaer så er det ofte samme billede der kendetegner sig. Branchen har ofte en generel berøringsangst for nye teknologier og holder sig ofte til den ”traditionelle” tilgang til undervisning og læring. I stedet for at byde nye teknologier indenfor, så afviser mange ofte at prøve nye ting inden det forskningsmæssigt er bevist, at teknologien giver udbyttet.

Meget godt er kommet fra den pædagogiske forskning, men forskningsresultater tager tid, og i en tid med en eksponentiel udvikling, er der ofte ikke tid til, at vente 3-4 år på et forskningsresultat. Derfor må vi som uddannelsesinstitutioner fremover være dygtiger til selv at bruge vores evne til at være kritiske og teste disse nye teknologier. Der er ingen tvivl om, at meget EdTech ikke giver øget læring og EdTechs har ofte tilbøjelighed til at ”sælge sand i Sahara”, men der er også rigtig meget teknologi som kan skabe et bedre fundament for læring og hjælpe med at skabe den digitale transformation for undervisningen. Det eneste det kræver er blot, at vi som uddannelsesinstitutioner tør prøve noget nyt.

ET FÆLLES NETVÆRK

Der er ingen tvivl om, at ovenstående er lettere sagt end gjort. Mange skoler, inklusiv Niels Brock, har en pædagogisk tradition der går hundredevis af år tilbage. Derfor har vi som institutioner brug for et fælles netværk, som samler forskning, institutioner og teknologi, således at vi kan gøre brug af hinandens erfaringer og skabe bedre og mere agile rammer for den pædagogiske forskning. Vi har derfor meldt os ind i EdTech Denmark, som vi tror kan skabe rammerne for et sådan netværk.

NY TEKNOLOGI KRÆVER DIGITAL FORANDRINGSLEDELSE

Fælles for alt er dog, at den digitale transformation kræver digital forandringsledelse. En forandringsledelse som har tre kendetegn:

  • Hastighed
  • Skalering
  • Værdiskabelse

For at overleve den digitale transformation skal skoler og uddannelsesinstitutioner kunne arbejde og træffe beslutninger hurtigere end nogensinde. Dette kræver bedre digitale kompetencer i hele organisationen, agile principper og kulturændringer. Dette kræver ikke bare forandringsledelse men digital forandringsledelse.

På Niels Brock har vi en ambitiøs strategi som frem mod 2020 skal føre os igennem den digitale transformation. Her er ikke alene fokus på hastighed, skalering, værdiskabelse men også fokus på den enkelte medarbejder og på ledelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s